S8, Ep 7
Portlandia
Portland So White

You know that I'm not white, right?