S5, Ep 4
Portlandia
Sea World

The Ecoterroists travel to San Diego to take down their next target: Seaworld. Guest Starring Jeff Goldblum and Natasha Lyonne.