Portlandia

S 5, Ep 4 Sea World

The Ecoterroists travel to San Diego to take down their next target: Seaworld. Guest Starring Jeff Goldblum and Natasha Lyonne.